TÜİK tarafından 2023 yılına ait İşgücü İstatistikleri açıklandı. İşsiz sayısı bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam, bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi oldu. En çok istihdam artışı ise hizmet sektöründe görüldü. Eleman.net CEO’su Levent Dicle, geçen yıl yaşanan deprem felaketinden dolayı bölgedeki tarım ve sanayi istihdamının düştüğüne dikkat çekti ve deprem sonrasındaki yeniden inşa sürecinin de inşaat sektöründe istihdamı artırdığına vurgu yaptı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye İşgücü İstatistikleri 2023 yılı verilerini açıklandı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda ise yüzde 12,6 olarak görüldü. 

İstihdam 880 bin kişi arttı

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

Yeniden inşa süreci inşaat sektöründe istihdamı artırdı

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede lider istihdam platformu Eleman.net CEO’su Levent Dicle, ‘’2023 işgücü verilerinde ana belirleyici geçen yıl yaşadığımız büyük deprem felaketi olmuştur. Özellikle bölgedeki sanayi ve tarım sektörünün istihdamında düşüş yaşandı. Deprem sonrasında başlayan yeniden inşa süreci ise inşaat sektöründeki istihdamı artırdı. Ayrıca yaşanan iç göçle birlikte, daha önce tarım ve sanayide istihdam edilen çalışanlar hizmet sektörüne yöneldi. Hizmet sektöründeki istihdam artışını buna bağlayabiliriz. Geçirdiğimiz zor yıla rağmen işsizliğin tek haneli rakamlarda dolaşması gelecek açısından umut verici.”

Tarım ve sanayide istihdam azaldı

2023 yılında istihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 21,2'si sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Böylece 4 milyon 695 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 711 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 997 bin kişi inşaat sektöründe, 18 milyon 230 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,1, inşaat sektörünün payı 0,3 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,0, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı. Bu oranlar neticesinde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 171 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe 852 bin kişi arttı.

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede lider istihdam platformu Eleman.net’in 2023 yılı verilerine göre ise en çok güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, üretim elemanı, çağrı merkezi elemanı, satış danışmanı, üretim elemanı, muhasebeci, depo elemanı, şoför ve kasiyer mesleklerinde istihdam yaratıldı. 

Çin'in ihracatı ve ithalatı Mart'ta azaldı Çin'in ihracatı ve ithalatı Mart'ta azaldı

TÜİK verilerine göre en yüksek istihdam oranı yüzde 54,5 ile Trakya Bölgesi’nde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 37,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt şehirlerini kapsayan bölgede oldu.

TÜİK İşgücü İstatistikleri’ne göre işgücü, 2023 yılında bir önceki yıla göre 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,8 oldu. 

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,0 ile Trakya Bölgesi’nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 42,3 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt şehirlerini kapsan bölgede oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 2,0 puan azalarak yüzde 17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak yüzde 22,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

En yüksek işsizlik oranı yüksek yüzde 17,2 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari şehirlerinin kapsadığı bölgede gerçekleşti. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 4,9 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop oldu.