Türkiye İhracatçılar Meclisi, TİM Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı aracılığıyla, kurumların kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal sürdürülebilirlik sistemlerinin tasarlanması, hayata geçirilmesi ve izlenebilirliğinin sağlanmasıyla KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu mentorluk hizmetini sunuyor. TİM resmi sosyal medya hesabından KOBİ'lere başvuru hatırlatmasında bulundu. 

TİM Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı kapsamında, alanında uzman mentorlar tarafından verilecek mentorluk hizmeti ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren KOBİ'ler, yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının belirlenmesi, boşluk analizi yaparak iyileşme sağlanması planlanan başlıkların belirlenmesi, belirlenen başlıklara ilişkin çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik yol haritalarının oluşturulması gibi amaçlara ulaşabilecek.

Program kapsamında KOBİ'ler 6 aylık destek kapsamında yeşil dönüşüm konusunda mentorluk hizmeti almak üzere TİM'e başvurduktan sonra proje önerisini 1601 Çağrısı kapsamında TÜBİTAK'a sunar. TÜBİTAK, önerilen kapsamda projenin desteklenmesine karar verdikten sonra KOBİ ve TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanır. Sonrasında TİM-TÜBİTAK Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı kapsamda KOBİ'ye 6 aylık mentorluk programı hizmet sağlanır. Son olarak KOBİ, süreç tamamlandıktan sonra Proje çıktıları, tahsilat makbuzu ve ödeme dekontu dönemsel izleme raporu ile beraber dönemsel izleme raporunu TÜBİTAK'a sunar. 

SPK kararına göre Ufuk Yatırım ve Akenerji'ye kısıtlamalar getirildi SPK kararına göre Ufuk Yatırım ve Akenerji'ye kısıtlamalar getirildi

Süreç sonunda dönemsel izleme raporları TÜBİTAK tarafından kapsamlı olarak incelenerek  tüm süreci başarılı şekilde yöneten ve raporlayan firmalara sağlanmış olan teknik danışmanlık hizmetinin %90'ı TÜBİTAK tarafından hibe edilecek.