Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin iç pazardaki payının artırılması ve korunması ile yurt içine yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair kararla, detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ithalat rejimi kararları ve ilgili uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, tüketici güvenliği, kamu sağlığı, yerli üretimin korunması ve yurt içi yatırımların teşviki gibi hedefler doğrultusunda ilave gümrük vergisi düzenlemeleri yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışında kalan ülkelerden yapılan ithalatlarda ilave gümrük vergisi uygulanmaktadır. Güncellenen İGV'ler, ekonomik ve ticari gelişmeler ile sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Bayramda 7 Milyon 519 Bin 428 Kişi Demiryollarını Kullandı Bayramda 7 Milyon 519 Bin 428 Kişi Demiryollarını Kullandı

Yerli üretimin desteklenmesi, dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi ve yurt içinde yatırım yapılmasının teşviki amacıyla, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu'nda sınıflandırılan Çin menşeli konvansiyonel ve hibrit binek otomobillerin ithalatında 'İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı' şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiştir.

Bakanlık, yerli üretim, istihdam ve dış ticaret dengesi hedeflerine ulaşılması doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecektir. Yürürlüğe girecek olan değişiklik, yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Editör: Sude Yılmaz