Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, Türkiye-Avrupa Birliği Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Yüksek Düzeyli Diyalog 2. Toplantısı'na katıldı.

Bu toplantının, ikili ilişkileri en üst mercilerden ele almayı amaçlayan bir mekanizma olduğunu vurgulayan Kacır, önemli ve kapsamlı bir gündem etrafında AB ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kacır, toplantı çerçevesinde bilim ve teknoloji politikaları, sanayinin yeşil ve dijital dönüşümü, Türkiye'nin AB fonlarından daha etkin yararlanması gibi konularda önemli istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, Avrupa Araştırma Alanı'na entegrasyonu artırmak için önerilerin paylaşıldığını ve yeşil ve dijital dönüşüm alanında kaydedilen ilerlemelerin tartışıldığını aktardı.

Toplantının aynı zamanda önemli başarıların ödüllendirilmesine vesile olduğunu belirterek, Avrupa Kadın Yenilikçiler Ödülü'nün biyoteknoloji alanındaki başarılı çalışmalarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rana Sanyal'a verildiğini paylaştı.

Diğer bir önemli gelişme olarak, TÜBİTAK'ın üç inovasyon programının Avrupa İnovasyon Konseyi Plug-in mekanizmasında yer almasına değinen Kacır, bu sayede Türkiye'deki inovatif şirketlerin Avrupa İnovasyon Konseyi Hızlandırıcı Programı'na başvurabileceğini ve Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün Türkiye'de bir topluluk merkezi kurulacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz"

Kacır ayrıca, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon altyapısını güçlendirerek teknolojide öncü bir ülke olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Avrupa ile işbirliğinin bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirterek, AB programlarına katılımın stratejik bir öncelik olduğunu ifade etti. Türk araştırmacılar ve yenilikçi firmaların AB programlarından etkin faydalandığını ve Türkiye'nin Avrupa araştırma ve inovasyon ekosisteminin önde gelen paydaşları arasında yer aldığını dile getirdi.

Kacır, 2021-2027 yıllarını kapsayan Ufuk Avrupa Programı'nda, 2021 yılından bu yana 1107 Türk yürütücünün dahil olduğu 486 proje aracılığıyla 243 milyon avro hibe desteğini Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtirken, buna ilave olarak, çok ortaklı projelerde koordinatör olarak yer alan kuruluş sayısını da 40'a yükselttiklerini açıkladı.

Iliana Ivanova da Türkiye'den araştırmacıların, bilim insanlarının ve inovasyoncuların son 20 yılda AB programlarından 743 milyon avro kazandığını paylaştı. Türkiye'de bir Avrupa İnovasyon Konseyi ve Teknoloji Topluluğu Merkezi kurulacağını belirterek, Türkiye'nin Avrupa sanayi ortaklıklarına katılımının önemini vurguladı. Yeşil dönüşüm, endüstriyel karbonsuzlaştırma ve akıllı şehirler konusunda daha iyi işbirlikleri yapabileceklerini ifade etti ve Türk toplumunu Avrupa girişimlerine aktif katılmaya davet etti.