Eriş orta vadede karbon ayak izini sıfıra indirmeyi hedefliyor Eriş orta vadede karbon ayak izini sıfıra indirmeyi hedefliyor

Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektörünün küresel lojistik pazarında 100 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip olduğunu ve dünya sıralamasında 11. sırada yer aldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Türkiye'nin coğrafi konumunu en iyi şekilde değerlendirmek ve mal ihracatını artırmak amacıyla lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik faaliyetler hız kazanıyor.

Sektör, küresel lojistik pazarındaki 100 milyar dolarlık büyüklükle yüzde 2,5 pay alarak dünya genelinde 11. sıraya yerleşti. Açıklamada, sektörün Türkiye'nin toplam hizmet ihracatı içindeki payının yüzde 40 olduğu ve bu oranın her geçen yıl arttığı vurgulanıyor. Türkiye'nin Dünya Bankası tarafından yapılan Lojistik Performans Endeksi'nde 2018'de 3,15 puanla 47. sırada iken, geçen yıl itibarıyla 3,4 puanla 38. sıraya yükseldiği belirtiliyor. 12. Kalkınma Planı'nda hedefin 2028'de 25. sıraya yükselmek olduğu ifade ediliyor.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Projesi'nin de sektöre yönelik yatırımlardan biri olduğu belirtiliyor ve projenin detaylarına değiniliyor. Geçen yıl sektörün 40 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği ve bu alandaki yatırımların desteklendiği açıklanıyor.

Sektöre yönelik olarak daha önce hiç sağlanmamış yeni destek paketlerinin uygulamaya konulduğu ve bu desteğin sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlaması bekleniyor. Gelecek dönemde destek kalemlerinin genişletilerek sektörün ihracatının artırılması hedefleniyor.