Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kota uygulamasının işlenmemiş altın ithalatını sınırlayarak cari işlemler dengesine olumlu katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2023'te işlenmemiş altın ithalatına getirilen kota uygulamasının sonuçlarını değerlendirerek, "Kota uygulamasının işlenmemiş altın ithalatını sınırlayarak cari işlemler dengesine olumlu katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir." ifadesini kullandı.

Bakanlığın açıklamasında, işlenmemiş altın ithalatındaki kota tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

TÜİK verilerine göre, 2022'de işlenmemiş altın ithalatının bir önceki yıla göre miktar bazında yaklaşık yüzde 200'ün üzerinde artışla 379,2 ton (20,4 milyar dolar) olduğu hatırlatılan açıklamada, bu miktarın, 2023'ün ilk 7 ayında ise yaklaşık 320 ton (19,2 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Borsa İstanbul’da gong Onur Yüksek Teknoloji için çaldı Borsa İstanbul’da gong Onur Yüksek Teknoloji için çaldı

Açıklamada, Merkez Bankası tarafından yayımlanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, 2022'de 49,1 milyar dolar olan cari işlemler açığının 19,4 milyar dolarının (yüzde 39'u) net altın ithalatından kaynaklandığına işaret edilerek, "Geçen yılın 7 ayında ise cari işlemler açığı 42,3 milyar dolar olmuş, net altın ithalatı 17,7 milyar dolar ile açığın yüzde 42'sini oluşturmuştur. Altın ithalatındaki artışın cari dengeye olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla işlenmemiş altın ithalatına yönelik tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur." bilgisi verildi. İşlenmemiş altın ithalatının azaltılmasına yönelik çeşitli politika tedbirlerinin değerlendirildiği, hızlı ve etkili bir tedbir olarak kota uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, kota uygulamasına 7 Ağustos 2023'ten itibaren geçildiği ve aylık kota miktarının, işlenmemiş altın ithalatının uzun dönem aylık ortalaması olan 8 tonun 1,5 katı olacak şekilde 12 ton olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, kambiyo mevzuatı uyarınca işlenmemiş altın ithalatının Bakanlıkça yetkilendirilen kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla yapıldığı ve kotanın söz konusu şirketlerce gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde uygulandığı belirtildi. Kota dağılımının kural bazlı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan kişilerce yalnızca dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında işlenmemiş altın ithal edilmesinin mümkün olduğuna işaret edilerek, DİR kapsamında gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı işlemlerinin kota uygulamasının dışında tutulduğu aktarıldı. Aylık kota miktarının dağılımı için belirleyici kriter olarak kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Ocak 2022-Temmuz 2023 döneminde gerçekleştirdiği ve kota uygulaması kapsamındaki işlenmemiş altın ithalatı miktarlarının esas alındığı bildirilerek, dağılımın nesnel şekilde, kural bazlı gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca, belirtilen dönemde kota kapsamına giren işlenmemiş altın ithalatını gerçekleştirmemiş ancak kota uygulamasından sonra ithalat yapmak isteyen firmalar için bir rezerv miktarı ayrıldığı belirtildi.

Mücevher ihracatçıları için kota tahsis edildiğine de değinilen açıklamada, kota uygulaması sürecinde kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan mücevher ihracatçısı firmaların hammaddeye sınırlı erişim ve uluslararası piyasalarla oluşan fiyat marjlarının yüksekliği sebebiyle sorun yaşadığının Bakanlığa iletilmesi üzerine, kısmen bu sorunların giderilmesi amacıyla kotanın bir bölümünün mücevher ihracatçıları için bankalar üzerinden kullanılmak üzere tahsis edildiği aktarıldı.