Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Genelgesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı malmüdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdi. Şimşek, bu kapsamda ilk aşamada 100, ikinci aşamada ise 200 olmak üzere toplam 300 malmüdürlüğünün kapatılacağını açıkladı. Malmüdürlüklerinin görevlerinin bundan sonra il merkezlerinden veya belirlenen kriterlere göre seçilmiş başka bir malmüdürlük tarafından yerine getirileceğini belirten Şimşek, bu adımın kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını, hizmet kalitesinin artırılmasını ve teknolojik dönüşüm ile dijitalleşme sürecinin hızlanmasını amaçladığını ifade etti.

“FKB Ekonomik Görünüm Endeksi”nin Haziran ayı bülteni yayımlandı “FKB Ekonomik Görünüm Endeksi”nin Haziran ayı bülteni yayımlandı

Şimşek, yapılan değişikliklerin taşra teşkilatlarına tahsis edilen kaynaklarda önemli tasarruf sağlayacağını vurgulayarak,  "Kaynaklar daha verimli kullanılacak, gereksiz harcamalar önlenecek. Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi, iş süreçlerin hızlanmasını ve hata oranlarının azalmasını sağlayacak. Böylece vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmeti kalitesi daha da yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak taşra teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasıyla kamu mali yönetim sistemine önemli katkılar sağlanacağına inandıklarını dile getiren Şimşek, bu sürecin, kamu hizmetlerinin daha şeffaf ve izlenebilir olmasına katkı sağlayacağını belirtti. İş gücü yönetiminin önemine de vurgu yapan Şimşek, yeni düzenleme ile personel kaynaklarının daha verimli kullanılacağını ve çalışanların yetkinliklerine uygun alanlarda istihdam edilmesinin mümkün olacağını ifade etti. Bu adımların teknoloji ile kamuyu küçültürken hizmet kalitesinden ödün verilmeyeceğini vurgulayan Şimşek, müdürlüklerin bugüne kadar yürüttüğü hizmetlerde herhangi bir aksaklık olmayacağını sözlerine ekledi.

Editör: Sude Yılmaz