D-8 Gayriresmi Ticaret Bakanları Konseyi, İstanbul'da gerçekleşen toplantıda önemli kararlar aldı. Üye ülkeler arasındaki ticareti teşvik etmek amacıyla tarifelerin düşürülmesi, tarife dışı engellerin kaldırılması ve geliştirilmesi gibi adımlar üzerinde anlaşıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'ın ticaret bakanları katıldı.

TİM Londra'da Birleşik Krallık Genel Ticaret Heyeti programını gerçekleşti TİM Londra'da Birleşik Krallık Genel Ticaret Heyeti programını gerçekleşti

Toplantıda, tarife düşüşü, tarife dışı engellerin giderilmesi ve yeşil ekonomi gibi konular önceliklendirildi. Ayrıca, Gıda Güvenliği'ni sağlamak için bir tohum bankasının kurulması ve D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında e-ticaret, hizmet ticareti ve fikri mülkiyet haklarının kolaylaştırılması gibi önemli adımlar atıldı.

Türkiye'nin önerisiyle, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve ticaretin kolaylaştırılması için ortak bir çalışma yapılması kararı alındı. Ayrıca, olası uyuşmazlıkların çözümüne yönelik bir protokol imzalandı.

Toplantıda, D-8 ülkeleri arasındaki ticaretin artırılması için çeşitli önlemler alınması ve teşkilat içi ticaretin yüzde 10'a çıkarılması hedefi teyit edildi. Bu doğrultuda, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın uygulanması konusunda Türkiye'nin gümrük personelinin eğitimine katkıda bulunması kararlaştırıldı.

Ayrıca, temmuz ayının ilk haftasında D-8 ülkeleri arasında barter ticaret sisteminin kurulması amacıyla bir tanıtım toplantısı düzenlenecek.

D-8 ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılasının 4 trilyon doları, toplam ihracatının 1,5 trilyon doları ve kendi aralarındaki ticaret hacminin 110 milyar dolara yaklaştığı bilgisine yer verilen toplantıda, teşkilat içi ticaretin yüzde 10'a çıkarılması hedefine vurgu yapıldı. Son olarak, bütün üye ülkeler toplantıda Filistin'e tam desteğini ifade etti.

Editör: Sude Yılmaz