Ankara Ticaret Odası (ATO), Başkent'in ihracatını ve ihracatçı sayısını artırmak için bir dizi çalışma başlattı. ATO, yüksek katma değerli mobilya sektörünün dış ticaretini geliştirmeyi amaçlayan yeni bir projeye başlıyor. Kısa adı "INT4FURN" olan "Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi" Projesi ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren ancak daha önce dış ticaret yapmamış mikro-KOBİ'leri, KOBİ'leri ve girişimcileri ihracat yapabilecek konuma getirerek, uluslararası pazarlara açılmasını sağlayacak. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mobilya sektörünün işletme sayısı ve istihdamıyla önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Üretim kapasitesini artıran mobilya sektörü, ihracatta da ilerleme kaydediyor. Ancak bu ilerlemenin sadece büyük ve tanınmış işletmelerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Ankara'nın mobilya endüstrisinin merkezi olan Siteler'deki en küçük işletmelerin bile uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

 Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ankara
Ticaret Odası’nın Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Erasmus+Programı
Mesleki Eğitim ve Öğretimde İşbirliği Ortaklıkları kapsamında,
Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde hayata geçirdiği “Mobilya
Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin
Geliştirilmesi: INT4FURN” projesi hakkında bilgi verildi. Mobilya
sektöründe faaliyet gösteren daha önce ihracat yapmamış
mikro-KOBİ, KOBİ ve girişimci ATO üyelerini ihracat yapabilir hale
getirerek, yurt dışı pazarlara açılmasını hedef alan INT4FURN
Projesi, Türkiye’den Ankara Ticaret Odası ve Gazi
Üniversitesi’nin yanı sıra İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hollanda
ve Estonya’da faaliyet gösteren 7 kuruluşun işbirliği ile
yürütülüyor.

 Mobilya sektörünün 10 milyar Avroluk üretim hacmi hedefi
doğrultusunda geliştirilen ve 2024 yılı sonuna kadar devam edecek
olan Proje, ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi
Sistemi) ile uyumlu hazırlanacak. Çevrimiçi eğitim programıyla
mobilya sektöründeki KOBİ’lerin ihracat yapmadan önceki temel
bilgileri öğrenmelerinin sağlanacağı projede, firmalar sahaya
çıkmadan önce ihracat yapmaya hazır hale getirilecek.

 INT4FURN projesi kapsamında, mobilya sektöründe faaliyet gösteren
işletmeler için önce eğitim müfredatı geliştirilecek, ardından
da Uluslararası Dijital Öğrenme Merkezi kurulacak. Avrupa Kredi
Sistemi ile uyumlu hazırlanacak olan Mesleki Eğitim ve Öğretim
müfredat programı ile Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı ve mobilya
sektöründe faaliyet gösteren 3 bini aşkın işletmenin ihracat
potansiyeli canlandırılacak. ATO Üyesi yurt dışı pazarlara
açılmak isteyen firmalar, Uluslararası Dijital Öğrenme
Merkezi’nden ücretsiz eğitim alarak ihracata dair temel bilgileri
öğrenebilecek.

 Firmaların, uluslararası işletme kurma prosedürlerinden dış
pazarlara erişime, uluslararası işletme bilgilerinden pazar
analizlerini ve bilgilerini yönetmeye, müşteriyi anlama, küresel
müşterilere pazarlama tekniklerinden yeşil uluslararasılaşma ve
sürdürülebilirlik konularında eğitim alacağı projede, bir
yıllık süre sonunda mikro KOBİ’ler dünyanın dört bir yanına
ihracat gerçekleştirebilecek.

 İlk etapta 25 KOBİ’nin pilot uygulama olarak eğitim alacağı
projede, mobilya sektörünün bilgi, beceri ve yeterlilik düzeyi
yükseltilerek küresel pazarlara girmeye hazır hale getirilmesi
hedefleniyor.

Rusya ve Türkiye arasındaki enerji iş birliği masaya yatırıldı Rusya ve Türkiye arasındaki enerji iş birliği masaya yatırıldı

ATO Başkanı Gürsel Baran, yerli kaynak kullanımının yüksek,
ithal ürünlere bağımlılığın az olduğu mobilya sektörünün,
katma değeri yüksek sektörler arasında yer aldığını belirterek,
Türk mobilya sektörünün son yıllarda önemli gelişmeler
kaydettiğini söyledi. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerin büyük bölümünü küçük ve orta ölçekli
işletmelerin oluşturduğunu kaydeden Baran, bu işletmeleri ihracat
yapabilir hale getirmenin önemine dikkat çekti. Baran, “Mobilya
sektörü işyeri sayısı ve sağladığı istihdam ile önemli bir
sektör. Proje ile mobilya sektöründe daha önce hiç ihracat
yapmamış ATO üyelerini ihracat yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.
Katma değeri yüksek bu sektörün ihracatını artırmamız önemli”
dedi.

 ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Siteler’in
üretim ve ihracat konusundaki potansiyeline de dikkati çekerek,
“Üretim hacmini artıran mobilya sektörü ihracatta da gelişme
kaydediyor. Bu gelişimin büyük ve marka işletmelerle sınırlı
kalmasını istemiyoruz. Ankara’da mobilyanın kalbinin attığı
Siteler’de bulunan en küçük işletmelerin bile dünya pazarına
açılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Editör: Sude Yılmaz