YOİKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

MÜSİAD tarafından Türkiye–Etiyopya Ticaret ve İş Forumu Düzenlendi MÜSİAD tarafından Türkiye–Etiyopya Ticaret ve İş Forumu Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılım sağladı.

YOİKK Platformu kapsamında, Ağustos ayından bu yana yürütülen çalışmalarla, yatırım ortamı ile ilgili atılması gereken somut adımların katılımcı şekilde belirlendiği aktarılan açıklamada, 1 Mart 2024 tarihinde yayımlanan YOİKK Eylem Planı'nda, odak noktasının cari açığı azaltıcı, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eylem Planı yayım tarihinden itibaren, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması; itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkan sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması, uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması yapılması, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının devam ettirilmesi olmak üzere 6 adet eylem tamamlanmıştır"

Toplantıda, öğrenciler için çok önemli bir eşik olan ortaokul sonrası eğitim planlamasında, mesleki eğitime yönelik tanıtım ve yönlendirme çalışmaları ile çırak öğrencilerin iş yeri eğitimleri hakkında görüşmeler yapıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Mesleki eğitim alanında kamu kurumlarının ve özel sektör temsilcilerinin katkıları alınarak 75 maddelik tedbir seti oluşturulmuştur. Mesleki eğitimin öneminin tüm taraflarca vurgulandığı toplantı kapsamında, kamu ve özel sektör kuruluşlarının mesleki eğitim ve istihdam eksenli çözüm önerilerini birlikte ele alacağı bir çalışma grubu tesis edilmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında önümüzdeki dönemde önceliğimiz insan kaynağımızı kalkınma politikamız ve ikiz dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirerek, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamak, ülkemizde yatırımcıların öncelik verdiği güven ortamını ve finansal istikrarı pekiştirerek nitelikli ve katma değeri yüksek alanlarda ulusal ve uluslararası yatırımı artırmaktır. Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik sonuç odaklı yapısal reformları hayata geçirmeyi sağlayacak YOİKK Eylem Planı kapsamındaki gayretli ve özverili çalışmalar, belirlenen takvime riayet edilmek suretiyle devam edecek ve üç aylık periyodlar halinde izlenecektir."