27 Haziran Dünya KOBİ Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Türk KOBİ'lerinin ekonomik ve toplumsal kalkınmada önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Türkiye'deki toplam işletmelerin yüzde 99,7'sini oluşturan KOBİ'lerin, AB ülkelerindeki benzerlerine göre istihdamda daha büyük bir paya sahip olduğu belirtildi. Ancak Türk KOBİ'lerinin verimlilik, katma değer ve yüksek teknoloji ihracatı gibi alanlarda Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığına dikkat çekildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunların yanı sıra gerçek sorunların da farkında olduklarını ifade etti. Yüksek enflasyonun KOBİ'lerin finansmana erişimini ve rekabetçiliklerini olumsuz etkilediğine değinen Sönmez, ülkenin gerçek sorunlarının verimlilik, kayıt dışı ekonomi ve planlama eksikliği olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, bu sorunları çözerek KOBİ'lerin katma değerli üretim yapabilmesini ve işletme verimliliğini artırmasını hedeflemesi gerektiğini belirtti.

IIoT ve yapay zeka ile geleceğe yön veren Rockwell Automation IIoT ve yapay zeka ile geleceğe yön veren Rockwell Automation

Sönmez ayrıca, Türk KOBİ'lerinin bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynadığını ve bu potansiyelinin geliştirilmesiyle ekonomik büyümenin sağlanabileceğini ifade etti. AB Tek Pazarı'na entegrasyonun önemine de değinen Sönmez, bu entegrasyonun Türk KOBİ'lerinin Avrupa'daki rekabet gücünü artıracağını ve iş birliği fırsatlarını genişleteceğini dile getirdi.

Editör: Sude Yılmaz