Land Art , “ekolojik” projeleriyle Doğada Yerleşik Bahçeli Yaşam Fuarı’ndaki yerini alıyor Land Art , “ekolojik” projeleriyle Doğada Yerleşik Bahçeli Yaşam Fuarı’ndaki yerini alıyor

Türk Telekom, BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri'ni iş stratejilerinin merkezine koyarak, finans sektörü dışında Sürdürülebilir Eurobond ihracı gerçekleştiren ilk şirket olmuştur. Şirket, çevreci teknoloji ve sürdürülebilir dijital dönüşüm yatırımlarını hız kesmeden sürdürerek, Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında 500 milyon USD tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Bu ihraç, 177 kurumsal fondan yaklaşık 5 kat talep gelmesiyle yabancı yatırımcının Türk Telekom'a olan güvenini gösterdi.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, şirketin sürdürülebilirlik anlayışını ileriye taşıyan önemli bir adım olarak bu Eurobond ihracını değerlendirdi. Elde edilen fonun, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sağlayan projeler gibi yeşil projelerin finansmanını destekleyeceğini belirtti. Aktan, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki başarılarının küresel endeksler ve kuruluşlar tarafından tescillendiğini vurgulayarak, çevreci teknoloji yatırımlarının güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Sürdürülebilirlik odaklı projelerini ve çevreci teknoloji yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle stratejik adımlar atıyor. Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında sürdürülebilir finans piyasası aracılığıyla yeşil, sosyal veya sürdürülebilir tahvil/kredi araçlarına erişebilen Türk Telekom, 500 milyon USD tutarında ilk Sürdürülebilir Eurobond ihracını gerçekleştirdi. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği tahvil ihracı öncesinde Avrupa, Asya ve Amerika’dan 55’in üzerinde yatırımcı ile görüşüldü. 177 kurumsal yatırımcıdan/fondan ihraç büyüklüğünün yaklaşık 5 katı kadar talep gelmesi yabancı yatırımcının Türk Telekom’un hikayesine ilgisini ve Türk Telekom yönetimine duyulan uluslararası güveni gösterdi. Yaklaşık 5 kata ulaşan talebin dağılımı; Asya, Amerika, İngiltere ve Avrupa’dan oluşurken ve bu talebin yarısı İngiltere ile Amerika’da yoğunlaştı. Katılan fonlar uzun vadeli yatırımcı profili olan yüksek kaliteli Gelişmekte Olan Ülke yatırımcılarından oluştu. Talep büyüklüğünde ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) odaklı veya yalnızca ESG yatırımı yapabilen fonların ilgisi etkili oldu.

 

“Sürdürülebilirlik ilkelerini finansal stratejimize entegre ediyoruz”

Sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini vurgulayan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, “Türk Telekom olarak sürdürülebilir dijital dönüşüm projelerine imza atıyor, teknolojinin gücünü çevre dostu çözümlerle birleştirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığını sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımızı bir adım daha ileriye taşıyan önemli bir kilometre taşına imza atarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu bir finansman stratejisi oluşturduk. Finans sektörü dışında Sürdürülebilir Eurobond ihracına çıkan Türkiye’deki ilk şirket olarak 500 milyon USD tutarında başarılı bir ihraç gerçekleştirdik. Ülkemizde sürdürülebilir dönüşümün sağlanması adına öncü bir rol üstlenerek gerçekleştirdiğimiz bu ihracın şirketimizin çevreci teknoloji yatırımlarını finanse edecek önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz. Hazırladığımız Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi sürdürülebilirlik ilkelerini finansal stratejimize entegre ederek, şeffaf ve sorumlu bir finansman anlayışını benimsediğimizi gösteriyor. Elde ettiğimiz fon ile yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği sağlayan yatırımlar başta olmak üzere birçok yeşil projenin yanında, sosyo-ekonomik açıdan az gelişmiş bölgelere olan yatırımlarımızın finansmanını sağlayacağız” dedi.

2050’de Net Sıfır hedefi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacaklarına dair taahhüt veren Türk Telekom, Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar %45 azaltmayı, 2050’de ise ‘Net Sıfır’ı hedefliyor.