TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla düzenlenen 13. Çalışma Meclisi toplantısına katıldı.

Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

İlk Çalışma Meclisi toplantısının 1947'de yapıldığını ve 6 gün sürdüğünü belirten Akkol, "O toplantının gündem maddelerine baktığımızda; İş Kanunu'nun tadili, iş mahkemelerinin kurulması, ücretli yıllık izin hakkının tanınması, ihtiyarlık sigortası kanunu tasarısı var. Hepsinde kararlar alınmış ve hemen hemen hepsi de bugüne gelmiş kararlar. Bugünü yakından ilgilendiren kararlar. Dolayısıyla Çalışma Meclisi'ne çok önem veriyoruz, burada alınacak kararlara katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Çalışma Meclisi'nde gündeme getirecekleri başlıkların çalışanlara, işverenlere ve ülkeye değer katacağına inandığını dile getiren Akkol,

"Bu başlıklardan ilki, güvenceli esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi. Pandemiden önce yani bundan 4 yıl önce uzaktan çalışmaya izin veren işverenlerin oranı yüzde 1'in altında. Bugün 10 çalışandan 4'ü uzaktan çalışma imkanına sahip. Büyük işletmelerin yüzde 78'i uzaktan çalışmaya imkan veriyor. Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 30'u için uzaktan çalışma mümkün. Çalışanların yüzde 73’ü evden çalışma ile iş-özel hayat dengesini daha iyi kurduğunu düşünüyor. Dolayısıyla yeni çalışma modellerine imkanımız var. Kadınları daha fazla iş hayatına dahil etmek için esnekliğe ve yeni çalışma modellerine ihtiyacımız var. Gençler eski usul organizasyonlarda ve işletmelerde değil, yeni usul işletmelerde çalışmak istiyor. Bu konudaki iyi uygulamaları teşvik edelim” dedi.