TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Haber7'ye yaptığı açıklamada, enflasyon ve dolar konularına dikkat çekti. Gültepe, Türkiye'nin 2023'te 200'den fazla ticari heyet ve fuara katılarak pazar çeşitliliğini artırdığını belirtti. Özellikle Kuzey ve Güney Amerika'nın Türkiye için önemli pazarlar olduğunu vurgulayan Gültepe, ihracatın artması için lojistik alanda daha fazla çalışma gerektiğini ifade etti.

Mustafa Gültepe, ''Ocak-Mart dönemindeki ihracatta 63,7 milyar dolarla tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdık'' Mustafa Gültepe, ''Ocak-Mart dönemindeki ihracatta 63,7 milyar dolarla tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdık''

Gültepe "2023'e göre 2024'te ihracatımız daha pozitif bir seyir izliyor. Ocak ve Şubat ayında ihracattaki büyüme çift haneli oldu. Şubat ayında 27 sektörümüzün 20'si artıda sadece 7'si ekside" diyen Gültepe, ihracatta pazar çeşitliliğinin artması için 2023'te 200'ün üzerinde ticari heyet ve fuarlara katıldıklarını hatırlattı. "61 ihracatçı birliğimiz ve 27 sektörümüz ile gitmediğimiz ülke neredeyse kalmadı" dedi.

TİM Başkanı, Körfez ve Uzak Doğu ülkeleriyle ticaretin artırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu ve küresel pazar paylarını genişletmek için çalıştıklarını ifade etti.

Lojistiğin mal ve hizmet ihracatının önemli bir destekçisi olduğunu vurgulayan Gültepe, Türkiye'nin lojistik alanında istedikleri seviyede olmadığını belirtti. "Ulaştırma Bakanı ile işbirliği içindeyiz. Bayramdan sonra Ulaştırma Bakanlığı ve TİM arasında bir çalıştay düzenlenecek. Lojistik açıdan Türkiye'nin durumunu gözden geçireceğiz" dedi.

Gültepe, lojistik alanında daha ileriye gitmek için yapılması gereken yatırımlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Türk ihracatçısının en büyük sorununun kur nedeniyle rekabetçiliğini kaybetmesi olduğuna dikkat çekti.

Gültepe, finansal konularda iyi bir noktaya geldiklerini vurgulayarak, ihracatçı firmaları uyardı. "İhracatçılar sağlanan finansmanı üretim için kullanmalı, finansal enstrüman olarak değil" dedi ve Merkez Bankası'nın bu konuda düzenleme yapması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası'nın ihracatçılara sunduğu uygun faizli reeskont kredisinin üretim için önemli olduğunu söyleyen Gültepe, ekonomi yönetimine ve Merkez Bankası'na teşekkür etti.

Türkiye'de 120 bin ihracatçı, 61 ihracatçı birliği ve 27 sektör olduğunu belirten Gültepe, ihracatçıların yüksek kur istemediğini vurguladı. Gültepe, kur ile girdi maliyetleri arasındaki dengeyi korumak gerektiğini ve bu dengeyi sağlamanın önemli olduğunu ifade etti. Kur ile maliyet girdileri arasındaki makasın son yıllarda çok açıldığını belirten Gültepe, fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini ve enflasyonun sadece kurdan kaynaklanmadığını dile getirdi. Enflasyonun yarısının fırsatçılıktan kaynaklandığını belirten Gültepe, tüm iş insanlarının ve esnafın enflasyonla mücadeleye destek olması gerektiğini vurguladı.