Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katılım sağladığı TOBB 80.Mali Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Bolat, dış ticaret açığının son 10 ayda 30,4 milyar dolar azaldığını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Tobbomerbolat

Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı hedeflerini doğrultusunda "sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret dengesi", "adil, rekabetçi ve istikrarlı bir iç ticaret piyasası" ve "etkin, hızlı ve güvenli bir gümrük anlayışı" ilkeleri ışığında, Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi için gece gündüz çalıştıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan doğru ve kararlı politikaların sonucunda, Türkiye ekonomisinin yıllık reel olarak yüzde 5,4 büyüdüğünü ve son 14 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürdüğünü anlatan Bolat, Türkiye'nin geçen yılı yüzde 4,5 büyümeyle kapattığını, böylelikle Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin üzerinde bir performans ortaya koyulduğunu açıkladı.

Tobbgenelkurul

Ömer Bolat açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ekonomisinin büyüklüğü tarihte ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşarak, 1 trilyon 118 milyar dolar, kişi başı gelir ise 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın "daha fazla ihracat" talimatı doğrultusunda çalışıyoruz. Bunun neticesinde 21 yılda tam 7 kat artışla mal ihracatımızı 255,4 milyar dolara yükselttik. Dünya mal ihracatındaki payımızı da yüzde 0,49'dan yüzde 1,08'e çıkardık. Hizmetler ihracatımızı son 21 yılda 14 milyar dolardan tam 7 kat artışla 101,7 milyar dolar gibi gurur verici bir rakama yükselttik. Böylece dünya hizmetler ihracatındaki payımız da yüzde 0,89'dan yüzde 1,3'e yükseldi”

Geçen yıl mayıs ayında 57 milyar dolar olan cari açığın, bu yılın mart ayında 25,8 milyar dolar azalarak, son 22 ayın en düşük değeri olan 31,2 milyar dolara gerilediğine dikkati çeken Bakan Bolat, dış ticaret açığının da son 10 ayda 30,4 milyar dolar azaldığını, yüzde 22'lik gerilemeyle yıllıklandırılmış olarak 92 milyar dolara düştüğünü ifade etti.

"Fahiş fiyat ve haksız ticaret denetimleri devam ediyor"

Bolat, şöyle devam etti:

Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı

"Bu kapsamda, vergi kaydı silinen oda ve borsa üyelerinin, üyelikleri askıya alınıp aidat tahakkukları durdurularak ticareti terk etmiş olanlar için oda ve borsa aidat borçlarının birikmesini engelledik. Asıl ve ferilerinin toplamı asgari ücretin yarısını geçmeyen ve zamanaşımı süresine 1 yıldan az kalan aidat borçlarının silinebilmesini sağlayarak tacirlerimizin sorunlarına çözüm getirme irademizi bir kez daha ortaya koyduk. Şirketlerimizin uluslararası standartlara uygun hukuki bir zeminde ticaret yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nu, Avrupa Birliği Şirketler Hukuku müktesebatıyla yüksek derecede uyumlu hale getirdik. Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ile ticaret odalarımız bünyesinde yer alan ticaret sicili müdürlüklerimizi şirket kuruluşlarında tek temas noktası haline getirdik”

Bolat, açıklamalarında bu yıl başından itibaren anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarını artırdıklarını belirtti. Anonim şirketler için kayıtlı sermaye sistemini benimseyen ve başlangıç sermayesini 500 bin lira olarak belirleyen düzenlemelerin olduğunu ifade etti. Ayrıca, temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri gibi sektörlerde fahiş fiyatlar ve haksız ticaretin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yapıldığını ve denetimlerin devam ettiğini vurguladı. Elektronik ticaretin öneminin arttığını ve Türkiye'nin e-ticaret verilerini içeren bir raporu yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Ayrıca, depremlerden etkilenen bölgelere destek için başlatılan bir e-ticaret kampanyasının bölgede kalıcı fırsatlar yaratabileceğini umduklarını dile getirdi. Son olarak, Türkiye'nin liderliği altında birçok alanda yatırım yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.