Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türk sanayinin rekabet gücünü yükseltmek, üretimde verimliliği artırmak, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak ve planlı sanayi alanlarını genişletmek adına birlikte çalışacağız.  Hayata   geçirdiğimiz yeni güncellemelerle; tüm imkânlarımızla sanayicilerimizin, üreticilerimizin yanında olmaya ve sizleri desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Bakan Kacır, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.  Küresel ekonominin; salgınlar, savaşlar ve jeopolitik krizlerle tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve teknolojideki rekabetin her geçen gün hızlandığı bir dönemden geçtiğini belirten Kacır, şunları söyledi:   

Photo 6043886418998182553 W

"Güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısına sahip, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim yapan ülkeler, böylesi bir tabloda kalkınma yarışında bir adım önde yer alacaktır. Bu anlayışla; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz program ve projelerle; araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla güçlü ve müreffeh Türkiye’yi inşasına katkı sunuyoruz"

260 milyar dolarla 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirten Bakan Kacır, "İstihdamımız 32,6 milyonu aşarken işsizlik oranımız yüzde 8,5 ile son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.  Son 15 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı ekonomik büyüme sergileyen Türkiye, jeostratejik konumu, genç ve nitelikli insan kaynağı, güçlü lojistik altyapısıyla küresel ekonominin kuvvetli ve güvenilir bir aktörü olmayı sürdürüyor.  Ülkemiz için değer üreten siz kıymetli sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, emekçilerimizi yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğumuza katkılarından dolayı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Photo 6043886418998182551 W

"Üreticilerimizi destekleyeceğiz"

Bakanlık olarak üreticileri her daim desteklemeye devam edeceklerini belirten Mehmet Fatih Kacır, "Bizler, ülkemizin âli menfaatine çalışan, taş üstüne taş koyan her bir teşebbüsü tüm imkânlarımızla destekleyen bir anlayışa sahibiz.  Üreticilerimizi her daim yüreklendirmeye, onları büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Türk sanayiinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen organize sanayi bölgelerini 22 yılda ülke sathına yaydıklarının altını çizen Bakan Kacır, "Yüksek teknolojiye dayalı, yenilikçi üretim yöntemlerinin benimsendiği, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği merkezler haline getirdik" dedi.

Bakan Kacır, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Son 22 yılda, OSB’lerimizin sayısını 191’den 361’e toplam alanını 51 bin hektardan 118 bin hektara çıkardık. Üretimde olan sanayi alanı sayısını 11 binden 58 bine; OSB’lerimizde istihdam edilen kişi sayısını da 415 binden 2,6 milyona yükselttik. Tamamlanan veya devam eden OSB projelerini bugüne dek 77,3 milyar lira kaynakla destekledik.  Sanayimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve gençlerimizi imalat sanayimizin ihtiyaç duyduğu becerilerle donatmak için; Millî Eğitim Bakanlığı ile “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği’ni hayata geçirdik.

Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açık mayısta, Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine geriledi" Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açık mayısta, Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine geriledi"

Photo 6043886418998182533 W

OSB’lerimizde yer alan 86 meslek lisesi ve 23 meslek yüksek okulu, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstleniyor.  OSB’lerimizin tamamı en az bir mesleki ve teknik anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleşmiş durumda.  Söz konusu mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısı 190 bine ulaştı. OSB’lerimizi “yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına” dönüştürmek üzere de “Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi”ni devreye aldık.

OSB’lerimizin temel ve yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi”ni başlattık. Bugüne kadar 38 OSB’ye toplam 48 yeşil yatırım projesi için 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere 13 yıl vadeli finansman sağladık.

Bölgelerden ve sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda OSB mevzuatımızı ihtiyaçlara göre sürekli revize ederek, günün koşullarına uygun hâle getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yüce meclisimiz tarafından Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle uyumlu olarak Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişikliğe gidiyoruz. Hayata geçireceğimiz bu mevzuat düzenlemesiyle OSB sayısını artırmak ve genişletmek adına sanayi alanlarının OSB alanı olarak kesinleştirilmesini hızlandırıyoruz. OSB’lerin finansal olarak daha güçlü ve kapsayıcı olmasını sağlamak amacıyla ilgili dernek, birlik ve kooperatiflerin karma OSB’lerin de kuruluşuna katılabilmesinin önünü açıyoruz"

"Bizler, bazen bir masanın iki ucunda oturan “taraflar” olsak da esasen her zaman ülkemizin kalkınması noktasında aynı taraftayız"

Organize Sanayi Bölgelerinin yeşil ekonomiye entegre olmasını teşvik etmeye devam edeceklerini bildiren Bakan Kacır, "Türk sanayinin rekabet gücünü yükseltmek ve üretimde verimliliği artırmak, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak, planlı sanayi alanlarını genişletmek adına birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı hedeflerinde ortak paydada buluşulduğunu belirten Bakan Kacır, OSBÜK'ün "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" vizyonuna uyumlu olarak Türk sanayi rekabetinin gücünü daha da ileriye yükseltmede bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Mevcut durumda Türkiye'deki sanayi alanı büyüklüğünün yüzölçümümüzün yaklaşık yüzde 0,36’sına tekabül ettiğini vurgulayan Kacır, önümüzdeki beş yılda bu rakamı iki katına, on yılda ise toplam yüzölçümümüzün yüzde 1’i düzeyine hedeflediklerini belirtti.

Editör: Eslem Nur KARAMAN