Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından yayımlanan yazıda şu ifadeler yer aldı:

İşçi çıkarmalarıyla ilgili idari yaptırımlar geliyor! İşçi çıkarmalarıyla ilgili idari yaptırımlar geliyor!

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan mevzuat çalışmalarında; otomotiv sanayimizin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik seviyesinde olması ve bu sayede karayollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede; kazaları azaltmayı amaçlayan ve güncel teknolojiyle uyumlu gelişmiş güvenlik sistemleri, kısa adı Genel Emniyet Yönetmeliği (General Safety Regulation) olan düzenleme ile araçlarda zorunlu hale gelmektedir. Diğer taraftan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan tip onay mevzuatı içerisinde yer alan zorunlu uygulamalar ve bu uygulamaların hayata geçirileceği tarihler, ulusal tip onayı ile ülkemizde üretim yapan firmalar nezdinde bağlayıcıdır.

Bu doğrultuda; otomotiv sektörü talepleri de dikkate alınarak, üretimin desteklenmesi ve sektörün sürdürülebilirliğinin korunması amacıyla ilgili Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile ulusal tip onayı ile ülkemizde üretim yapan firmalar için uygulama geçiş tarihi 31/8/2024 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, ithal edilecek araçlar için Gümrük Birliği çerçevesinde zorunlu uygulama ve seri sonu başlangıç tarihi 7/7/2024 olarak tatbik edilmeye devam edecektir"

Editör: Eslem Nur KARAMAN