Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihaleleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.

TÖDEB , Ödeme ve Elektronik Para Sektörünün Hukuki Süreçlerini Masaya Yatırdı" TÖDEB , Ödeme ve Elektronik Para Sektörünün Hukuki Süreçlerini Masaya Yatırdı"

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerde gereken şartları sağlayanlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da yapılabilecek.