Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektörünün küresel lojistik pazarındaki 100 milyar dolarlık büyüklüğünün %2,5'ini oluşturarak dünya sıralamasında 11. sırada yer aldığını duyurdu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Türkiye'nin coğrafi avantajlarını en iyi şekilde değerlendirme ve mal ihracatı ile dış ticareti artırma hedefiyle lojistik ve taşımacılık sektörüne odaklanan faaliyetlerin hız kazandığı belirtildi. Açıklamada, sektörün Türkiye'nin toplam hizmet ihracatındaki payının %40'a ulaştığı ve her geçen yıl arttığı vurgulandı.

Türkiye'nin Dünya Bankası tarafından ölçülen Lojistik Performans Endeksi'nde 2018'de 3,15 puanla 47. sırada yer aldığı, ancak geçen yıl itibarıyla 3,4 puanla 38. sıraya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 12. Kalkınma Planı'nda belirlenen hedefin 2028'de 25. sıraya yükselmek olduğu ifade edildi.

YLDA Desteklenmesi Projesi gibi yatırımlarla sektörün geliştirilmesine odaklanıldığı belirtilirken, geçen yıl 40 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ve bu sektörde 5 markanın markalaşma, 6 markanın ise TURQUALITY programı kapsamında desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, İspanya, Almanya ve Polonya'daki sektör fuarlarına Bakanlık desteğiyle milli katılım sağlandığı ve 2023'te sektöre yaklaşık 395 milyon lira destek sağlandığı bilgisi verildi. Yeni destek paketlerinin uygulanmaya konulduğu ve sektörde faaliyet gösteren firmaların bu desteklerden faydalandığı belirtildi.

İhracatçılar mesleki eğitim ile katma değer yaratıyor İhracatçılar mesleki eğitim ile katma değer yaratıyor

Sektörün ihracatının artması ve ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması amacıyla daha fazla destek paketinin uygulanması planlandığı ifade edilirken, sektör paydaşlarıyla işbirliği içinde stratejik yol haritasının ve destekleme çalışmalarının 2024'te de devam edeceği vurgulandı.

Editör: Sude Yılmaz