Doğu Karadenizli ihracatçılar, ocak ve şubat döneminde 27 ülkeye 68 bin 987 ton karşılığında 32 milyon 347 bin 502 dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgede gerçekleştirilen ihracata yönelik açıklamalarda bulundu. Bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkelerin Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Almanya olduğunu, dış satımın yüzde 57'lik kısmının Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildiğini belirten Kalyoncu, ocak ve şubat döneminde Doğu Karadeniz'den 27 ülkeye 68 bin 987 ton karşılığında 32 milyon 347 bin 502 dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Ömer Bolat ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu arasında bayram görüşmesi gerçekleştirildi Ömer Bolat ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu arasında bayram görüşmesi gerçekleştirildi

İhraç edilecek ürünlere yönelik kontrolün hasat aşamasında tarla, sera ve bahçelerde yapılması gerektiğini savunan Kalyoncu, "Ülkemiz için stratejik sektör olması yanı sıra alt sektörlerle birlikte en çok istihdamı sağlayan tarım sektörünün, bütün ülkeler tarafından önemine binaen hassasiyetle korunduğu bu çerçevede de ihracatın daha da artabilmesi için ihracatçıya rekabet imkanı kazandıracak uygulamalar ihdas edilmesi gerekiyor’’ açıklamalarında bulundu.

Kalyoncu, "Şimdiden tarım sektörüne pozitif ayrımcılık uygulayan politikaların ihdas edilmesi, yaş meyve sebze üretimini daha da teşvik edecek politika ve destekleme modellerinin uygulanması yanında, kamunun sadece ihracatçıdan para almak için ihdas ettiği gereksiz bürokratik uygulamaların ortadan kaldırılmasını, güvene dayalı ve günümüz teknolojik imkanları ölçeğinde uygulamalar tesis edilmesini talep ediyoruz. Üretici ve ihracatçıyı gereksiz bürokratik uygulamalarla mağdur etme yerine nüfusu bitme aşamasına gelen ve hiçbir üretimin yapılmadığı köylerin yeniden cazip hale getirilmesini sağlayacak politikaların ortaya konması, üretim için köye dönüşü teşvik edici destek enstrümanlarının ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor’’