Dışişleri Bakanlığı, yeni vizyonu doğrultusunda kurumsal, idari, teknik ve fiziki koşullarda iyileştirmeler yapıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, yapısal reformlar kapsamında mevzuatında değişiklik yaparak yeni bir vizyon doğrultusunda kurumsal, idari, teknik ve fiziki koşullarda iyileştirmeler gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin dış ilişkilerinde hızlı, verimli ve etkili çalışmaları destekleyecek bir yapısal reform için gerekli düzenlemeleri hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını ve buna ilişkin olarak bir yazılı açıklama yapıldığını belirtti. Açıklamaya göre, Bakanlık bünyesindeki genel müdürlüklerin sayısı artırılarak her coğrafyaya yönelik ayrı bir genel müdürlük yapısının oluşturulması hedeflendi.

Bakanlık, yapılan düzenlemelerle Türkiye'nin dış ilişkilerinin genişlemesi, temsilinin güçlenmesi ve dış ilişkilerin kurumsallaşmasının desteklenmesi amacını güttü. Bu doğrultuda, birçok genel müdürlük ismi ve yapılanma şekli yeniden düzenlendi. Örneğin, Amerika ile Latin Amerika genel müdürlükleri ayrılarak Latin Amerika Genel Müdürlüğü kuruldu. Ayrıca, Güney Asya Genel Müdürlüğü bünyesinden İran ve Irak konuları ayrılarak İran-Irak Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Bu düzenlemelerle birlikte, Bakanlık bünyesinde daha uzmanlaşmış bir yapı oluşturuldu ve Türkiye'nin dış politikasının ana gündem maddelerine odaklanacak bir teşkilatlanma sağlandı. Bu reformlarla, Bakanlık daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde çalışarak Türkiye'nin dış ilişkilerinde güçlü bir rol oynamayı hedefliyor.

Cevdet Yılmaz; Hedefimiz istikrar içinde kalkınmamızı sürdürmek Cevdet Yılmaz; Hedefimiz istikrar içinde kalkınmamızı sürdürmek

Editör: Çağla Begüm Kılıç