2023'te Türkiye'deki sigorta sektörü, 483 milyar lira değerinde prim üretti.

Mehmet Şimşek, "Yeni dönemde ülkemize kaynak akışı artarak devam edecek" Mehmet Şimşek, "Yeni dönemde ülkemize kaynak akışı artarak devam edecek"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 2023 yılının sigorta sektörü için kur belirsizlikleri, ekonomik dalgalanmalar ve 6 Şubat depremlerinin yol açtığı hasarlar gibi zorluklarla geçtiğini belirtti.

Gülen, sektörün bu zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ve aktif büyüklüğünün 1,4 trilyon lira seviyesini aşarak, prim üretiminin bir önceki yıla göre %105 artarak 483 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Ayrıca, sigorta penetrasyon oranlarının son 10 yılda ilk kez %2,3 seviyesine yükseldiğini ve %3'e ulaşma hedeflerine doğru hızla ilerlediklerini vurguladı.

Gülen, 2023'te verdikleri teminatlar ve ödenen tazminatlarla Türkiye'nin geleceğe güvenle ve güçlü bir şekilde ulaşma hedefine katkı sağladıklarını belirterek, ekonomiye sağladıkları fon tutarının 1,3 trilyon lirayı aştığını ve topladıkları her kuruşu ülkenin varlıklarına yatırdıklarını ifade etti.

"Sektörümüzün öz sermayesi %100'ün üzerinde arttı."

Uğur Gülen, 2023 sonunda sigorta sektörünün öz sermayesinin %100'ün üzerinde büyüdüğünü, 166,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. Gülen, sektörün geçmişte yaşadığı sermaye kaybını telafi etmek için önemli bir performans sergilediğini belirterek, daha sağlam bir sermaye yapısı için doğru politikalarla çalışacaklarını vurguladı.

Sadece 2023 yılında sektörün ödediği ve üstlendiği tazminatlarla günde 260 bin kişinin hayatına dokunduğunu ve ekonomiye günlük 1,2 milyar lira gibi bir tutarı geri kazandırdığını belirten Gülen, şu bilgileri paylaştı:

"2023 sonu itibarıyla sektörümüzün üstlendiği tazminat tutarı 327 milyar lira oldu. Ayrıca, sektörümüz ülke ekonomisine GSYH'nin 20 katı, yaklaşık 491 trilyon lira değerinde teminat sunarak yatırımların yapılmasını ve korunmasını sağlarken, ödediği tazminatlarla bir yandan bireyleri ve kurumları korurken diğer yandan devletin üzerindeki ekonomik yükü hafifletiyor."

TSB Başkanı Uğur Gülen, sağlık sigortası açısından olumlu bir yıl geçirdiklerini ifade ederek, trafik sigortasının 2023'te gündemin en üst sırasında olduğunu belirtti.Trafik branşında da 2023 sonunda teknik zararın 13,7 milyar lira olduğunu ve yatırım gelirleri hariç incelendiğinde ise kar eden şirket bulunmadığını, teknik zararın 33 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Ayrıca, bu branşta tahkime intikal eden dosya sayısının artmasıyla yargılama maliyetlerinde ciddi bir artış olduğunu dile getirdi. Gülen, serbest tarifeye geçme konusunda ilerleme sağlayacaklarını belirtti.

Araç değerlerinin artmasıyla kasko branşında teknik kar elde edildiğini, 2023'te teknik karın 7,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini paylaşan Gülen, tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının 2023 sonu itibarıyla 4,1 milyon kişiye yükseldiğini ve hastalık-sağlık branşında 70 milyar lira prim üretildiğini aktardı. Bu branşın yılı 11,8 milyar lira teknik karla kapattığını ve 36 milyar lira tazminat üstlenerek kamunun sağlık alanındaki yükü karşılamasına destek olduklarını belirtti. Gülen ayrıca, bina tamamlama sigortası ve alacak sigortasının önemine değinerek, BES'in önemli bir tasarruf aracı haline geldiğini vurguladı. BES'in katılımcı sayısının ve fon büyüklüğünün arttığını ve devlet katkısının cazibesinin sistemi daha da çekici hale getirdiğini söyledi.

En büyük zorlukların iklim değişikliği ve afetler olduğunu vurgulayan Gülen, sektörün güçlü sermaye yapısının önemine dikkat çekti ve trafik branşında serbest tarifeye geçilmesinin bu alandaki etkisine değindi. Gülen, önümüzdeki dönemde sigortalılık oranlarının artırılmasının, deprem, sürdürülebilirlik ve eğitim konularının öncelikli olduğunu belirtti.