Türkiye, küresel iklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurarak, denizcilik sektöründe fosil yakıtların yerine tercih edilen biyoyakıtlara hazırlanıyor.

Türkiye'nin enerji sektöründe yenilikçi bir adım atıyor. Türkiye Denizcilik sektöründe biyoyakıt kullanımına geçiş yapıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgilere göre, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemelerde yapılan değişikliklerle Türkiye'de denizcilik yakıtlarında biyoyakıt kullanımı mümkün hale geliyor. Bu değişikliklerle yerli ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilen biyoyakıtların denizcilik sektöründe kullanımı teşvik ediliyor.

Sek

Başlangıçta yıllık 10 bin ton biyoyakıtın denizcilik sektöründe kullanılması hedefleniyor.

EY Türkiye'den girişimci kadınlar için yeni destek programı EY Türkiye'den girişimci kadınlar için yeni destek programı

Bu adım, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine uyum sağlamak için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenlemeler ayrıca Türkiye'nin sıfır atık politikalarına da katkı sağlayacak şekilde atıkların kullanımını teşvik ediyor.

Fosil yakıtların yerine biyoyakıt kullanımının uluslararası rekabet gücünü artırması bekleniyor. Bu düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

Bu gelişmelerle birlikte Türkiye'de alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, özellikle denizcilik sektöründe büyük önem kazanıyor.

Editör: Çağla Begüm Kılıç