Tütün sektörü 6 ayda 451 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi Tütün sektörü 6 ayda 451 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, "Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolar" tebliğini Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Tebliğ, 2023 ve sonrasındaki hesap dönemlerinde genel kurul ve yönetim organlarının esas alacağı finansal tabloları belirlemeyi amaçlıyor.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun finansal tablolar hazırlamak zorunda olan şirketler, kanunun 88'inci maddesine göre enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tabloları esas alacak.

Bu kapsama girmeyen şirketler için ise 2023 hesap dönemine ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun geçici 33'üncü maddesi ve ilgili tebliğe göre enflasyon düzeltmesi uygulanmış ve uygulanmamış finansal tablolar birlikte dikkate alınacak.

Serbest yedek akçelerden ve dağıtılabilir diğer kaynaklardan zarar mahsubu sonrasında kalan değerlerden kar payı dağıtımı, sermaye artırımı ve azaltımı, birleşme, bölünme, tür değişikliği işlemleri ile sermaye kaybı ve borca batıklık durumlarının tespitinde enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar esas alınacak. Ancak, net dönem karı esas alınan kar ve kazanç payı dağıtımları, yedek akçe ayrılması, intifa senedi sahiplerine ödeme yapılması ve dönem içinde dağıtılmış kar payı avansları hesaplamalarında enflasyon düzeltmesi uygulanmamış finansal tablolar kullanılacak.

Editör: Eslem Nur KARAMAN