Bu yıl 10’uncusu gerçekleşen Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES, bin 600 nükleer enerji sektörü temsilcisini İstanbul’da buluşturdu. Zirve’de, nükleer santral projelerinde görev almak isteyen firmalar arasında 325 yeni iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi

Sıfır karbon ve enerjide arz güvenliği politikaları doğrultusunda ülkelerin enerji karmalarında nükleer enerjinin payının artırmayı hedeflediğinin konuşulduğu günümüzde, İstanbul’da dev bir buluşma gerçekleşti. Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 10.  Nükleer Santraller Zirvesi, bin 600 nükleer enerji sektörü temsilcisi ile 252 firmayı ağırladı. Uluslararası kimliği ile dikkat çeken Zirve, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Almanya, Fransa, İngiltere, Slovenya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Hindistan ve İsviçre’den nükleer endüstrinin lider isimlerini buluşturdu. Sunduğu iş birliği fırsatlarıyla bugüne kadar birçok iş birliğinin doğduğu yer olan NPPES’te, 325 yeni iş birliği görüşmesi de gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 10. Nükleer Santraller Zirvesi, 2-3 Temmuz 2024 tarihlerinde  Hilton Bomonti Konferans Merkezi’nde düzenlendi.

Nükleer enerji katma değerli sektörlerin gelişimini sağlıyor

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, “Küresel iklim krizinin, çevresel olduğu kadar ekonomik boyutuyla da ele alınması ve tüm iş süreçlerimizi yeniden düşünmemizi gerektirdiği bir gerçek. Bu noktada da fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında çevreci kimliğinin yanı sıra oldukça ucuz olan nükleer enerji kullanımının artışı, enerji karmamızı çeşitlendirerek arz güvenliğimize de olumlu yansıyacaktır. Elektriği yoğun olarak kullanan biz sanayiciler, nükleer enerjinin ülkemizin sıfır karbon hedefine ulaşma ve yüksek katma değerli üretimin gelişmesindeki stratejik öneminin farkındayız. Nükleer Santraller Zirvesi bu açıdan sektörün vizyonunu ve yeniliklerle tanışmasını sağlayan önemli bir platform, Zirve dünyanın nükleer enerjideki en önemli buluşma noktalarından biri olmasıyla da uluslararası arenada dikkat çekiyor” diye konuştu.

Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Programıyla desteklenen Ankara Sanayi Odası Nükleer Sanayi Kümelenmesi NÜKSAK’ın, Türkiye’ye bu alanda çok önemli tecrübeler kazandırdığını da vurguladı.

Türkiye, nükleer enerjide tedarik üssü olabilir

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin kararlı nükleer enerji hamlesi, hız kesmeden devam ediyor. Nükleer Santraller Zirvesi de Türk sanayicisinin nükleer enerji sektörünün ihtiyaçlarını daha iyi analiz etmesi, fırsatları görmesi ve nükleer teknolojiyi üreten uluslararası firmalarla buluştuğu önemli bir hub noktası oldu. Her yıl sonrasında imzaya dökülen birçok iş birliği anlaşması NPPES’te atılıyor. Bu yıl Zirve’de baz yük üreticisi nükleer santrallerin ülkemizin enerji politikasının tam merkezinde yer aldığının altı çizildi. 2050 yılına kadar Türkiye’nin nükleer kapasitesini 20 gigavatın üzerine çıkarma hedefi, yeni konvansiyonel santral yatırımları ile küçük modüler reaktörlerin (SMR) oynayabilecekleri rol Zirve’de tartışıldı. Türk sanayicileri olarak yeşil dönüşüm hamlesiyle dünyada kapasitesi üç katına çıkarılması hedeflenen nükleer santrallerde önemli bir tedarikçi olma şansımız çok açık. Bu konuda edindiğimiz tecrübeleri doğru oyuncularla eşleştirirsek, Türkiye katma değerli bu sektörün tedarik üssü olabilir.”

NPPESte iki önemli iyi niyet anlaşması yapıldı

Nükleer endüstrisinin gelişmesi için Nükleer Sanayi Derneği, Şanghay İnşaat ve İmalat Endüstrisi Kuruluşu ve Güney Kore’nin en önemli kongre mekanı olan Gyeongju Hwabaek Uluslararası Kongre Merkezi (HICO) ile iki önemli iyi niyet anlaşması imzaladı. İş birliği anlaşmaları ile Türk sanayicileri için global arenada önemli bir yol haritası ve fırsatlar sunuyor. 

Gıda Sektöründen WorldFood İstanbul’a Yoğun İlgi! Gıda Sektöründen WorldFood İstanbul’a Yoğun İlgi!

NPPESte 14 özel sunu gerçekleşti

İki gün boyunca NPPES’te yedi oturum ve 14 özel sunu gerçekleşti. Nükleer enerji sektörünün gündemindeki başlıklar alanında uzman konuşmacılar tarafından paylaşıldı.

NPPES’teki oturum konuları şunlar oldu: Nükleer Finansmanı, Düşük Karbon Geçişi İçin Nükleer Enerji, Küçük Modüler Reaktörler - SMR’ların Geleceğini Yönlendirme, Yurt Dışında NGS İnşaası İçin En İyi Teknolojiler, Orta Asya Enerji Karmasının Bir Parçası Olarak Nükleer Enerji, Nükleer Endüstride Yüksek Teknoloji ve İnovasyonun Geliştirilmesinde Kadın Liderliği ve Nükleerde Gençlik.

NPPESin açılışında önemli konuşmalar gerçekleştirildi

NPPES’in açılışında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, ASO Başkanı Seyit Ardıç, NSD Başkanı Alikaan Çiftçi, Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (NNWI) Başkanı Tim Yeo ile Şangay Nükleer Mühendislik Araştırma ve Tasarım Enstitüsü (SNERDI) Uluslararası Projeler Başkanı Min FEI önemli konulara dikkat çekti.

Türkiyede 4. nükleer santral projesinin kurulması hedefleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, NPPES’in açılışında şunları söyledi: “Ulusal Enerji Planımıza göre; nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payını 2053 yılına kadar ise yüzde 30 seviyelerine çıkarmayı planlıyoruz. Bunun için en az 20 GW nükleer kapasiteye ihtiyacımız var. 2053 yılında bu hedefi gerçekleştirdiğimiz takdirde dünyanın önde gelen nükleer güç sahibi ülkelerinden biri olacağız. Bu kapasiteye ulaşmak için Akkuyu, Sinop ve Trakya dahil olmak üzere 3 farklı sahada toplam 12 ile 16 arası büyük ölçekli reaktör kurmayı hedefliyoruz. Bu santrallere yönelik şu anda Çin, Güney Kore, Rusya gibi teknoloji sahibi ülkelerin şirketleriyle müzakerelerimiz devam ediyor. Küçük modüler reaktörlerin de ülkemizde ticarileşmesinin önünü açacak, yerli sanayimizin sürece daha fazla dâhil olacağı yenilikçi iş modelleri ile yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulmasına yönelik de çalışmalarımız, teknoloji sahibi ülke ve şirketler ile görüşmelerimiz devam ediyor.”

Zirve’ye sundukları katkılardan dolayı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı ve Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necati Yamaç’a plaket takdim edildi.

Editör: Eslem Nur KARAMAN