EVSİD ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genişletilmiş Plastik Sektör Toplantısı, PAGEV, PAGDER ve TOYDER’in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda sanayinin ve ihracatın önündeki yapısal sorunlar ele alındı. Moderatörlüğünü Vahap Munyar’ın gerçekleştirdiği toplantı, EVSİD Başkanı Talha Özger, EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, OYDER Başkanı Reşit Akar, PAGDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Utku Şahin’in katılımıyla gerçekleşti. Sektördeki güncel gelişmeleri değerlendiren sektör temsilcileri, toplantıya katılan ihracatçı firmalarla sorunları ve çözümlerini ele aldı.

D S C08853

''Sanayiciler olarak birçok krizden geçtik ama pes etmedik''

Plastik sektöründeki ihracat rakamlarının ilk 6 ayda 5.2 oranında bir düşüş yaşadığını belirten EVSİD Başkanı Talha Özger, ‘’Sanayiciler olarak dünyadaki olumsuz daralmalardan dolayı birçok krizden geçtik ama pes etmedik. Bu sebeple bu yıl ihracatımızda düşüş yaşandı. Ancak önümüzdeki dönemde bu düşüşü telafi etmek üzere 20 firmayla beraber civar ülkelerden firmaların katılımıyla bir heyet düzenliyoruz. Melbourne’da Çin’de ve Malezya’da fuarlarımız devam edecek. 2025’te odaklanmamız gereken ülkelere odaklanıp ihracatımızı arttıracağız’’ ifadelerini kullandı.

D S C08990

''İmalatçıların %90’ı kiralık fabrikalarda üretim yapıyor''

EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder, ‘’İçinden geçtiğimiz dönemde hepimiz çok farklı sorunlar yaşıyoruz. Felsefede ‘can sıkıntısı’ ve ‘geçim sıkıntısı’ olarak iki tür sıkıntı ele alınır. Bizler geçim sıkıntısı yaşıyoruz, bu sebeple bazı şeyleri kaçırıyoruz. Tasarım markalaşma gibi sorunlara eğilememizin nedeni geçim sıkıntısı. Bizler enflasyon kur gibi cari sorunlar yerine daha yapısal konulara yönelmeliyiz. Türkiye’deki en büyük sorunların başında ise verimlililk sorunu geliyor. Sanayide bu; fabrika sorunu olarak öne çıkıyor. İmalatçıların %90’ı kiralık fabrikalarda üretim yapıyor. Sanayicimizin kendi yerinde üretim yapabilmesi çok önemli. Ayrıca Avrupa ve Asya ülkeleri ile kıyasladığımızda bunun maliyeti Türkiye’de oldukça fazla.’’ ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin KOBİ’leri koruyan regülasyonunu örnek veren Önder, ‘’Paranın üretici kobilere hızlı dönmesi lazım, böylece parası olan KOBİ yatırım yapabilsin, finansmana erişim ve finansmanın kalitesi artsın.’’ ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüm konusuna ağırlık verilen toplantıda EVSİD Kurucu Başkanı, ‘’Yeşil Dönüşüm bir diğer önemli konu. Avrupa Birliği bizim en önemli pazarımız. Bu pazara daha fazla ihracat yapabilmek için  yeşil dönüşüm takip edilmeli.’’ ifadelerini kullandı. Dijital dönüşüm sorununa da değinen Önder, ‘’Kültürel olarak bizim veri problemimiz var. Dijital dönüşümde gelişememiş kalmamızın temel sebebi  budur. Diğer yandan sanayideki dönüşümde de geç kaldık. Örneğin elektriği bulduk ancak otomasyona henüz geçemedik. Genç nüfusun azalması da bir diğer sorun. Hizmet sektörü büyüyor ancak çalışabilecek eleman bulunmuyor.’’ şeklinde konuşarak Lojistik sorununa da değinerek, imkan ve kabiliyetlerin artmasının sanayimizde önemi oldukça büyük olduğunu ve lojistikteki maliyetlerin azaltılması gerektiğini iletti.

''Sivil toplum kuruluşları tek başına yeterli değil, kamu kuruluşlarının desteği gerekli''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2023 Yılında, Türkiye Çevrimiçi Alışverişte Dünya Üçüncüsü" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2023 Yılında, Türkiye Çevrimiçi Alışverişte Dünya Üçüncüsü"

Burak Önder, Türkiye'nin ihracatında artan pazar payına dikkat çektiği konuşmasında, modern ihracatın oluşturulmasında lojistiğin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "Sivil toplum kuruluşları bu sorunlara tek başına çözüm üretemekte yeterli değil. Bu süreçte kamu kurumlarının da destek vermeleri gerekiyor." dedi. Önder, Türkiye'nin bilgi üretiminde zorluklar yaşadığını belirterek, "Toplum olarak doğuyu bile batılı kavramlarla ele alıyoruz. Dilin bu süreçte katalizör rolü çok önemli." diye ekledi.

Asıl bilginin demografik ve kültürel yapıyı öğrenmekle başladığını vurgulayan Önder, "2020'lerde stratejik enstrümanları belirlememiz ve doğru adımları atmamız gerekiyor. Öncelik fuar veya ihracat değil, Türkiye'deki kurumların bilgi üretmesidir." şeklinde konuştu. Önder, "Çalışkan insanlara karşı olumsuz algılar oluşturuluyor. Bilgi önemli ama kültürün değiştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türk sanayisinde emekçinin çalışmaktan soğumasının ülke için bir kayıp olduğunu dile getiren Önder, "30 yıllık emek veren insanlardan verim alamıyoruz çünkü motivasyonları düşük." dedi. Son olarak, sanayi ve ihracatın karşılaştığı yapısal sorunlara dikkat çekerek, "Bu sorunlara çözüm bulmak sektörlere düşüyor. Bu seslere kulak vermeliyiz." şeklinde konuştu.

D S C08867

''Tuttuğunu koparacak sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacımız var''

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, sivil toplum kuruluşlarının dünya genelinde başarılı ülkelerde meseleleri tutup koparacak yapılar olması gerektiğini ancak çoğunluğunun popülizm ve vasatlık içinde sürüklendiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Bu tür yaklaşımlar bize hiçbir şey kazandırmaz. Tuttuğunu koparacak sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacımız var ve dünya genelinde bunları savunmalıyız." dedi.

Konuşmasında yeşil dönüşümün önemine vurgu yapan Eroğlu, "Güzel olan şeyler genellikle zorla yapılır. Dünya genelinde ekonomik gücün doğuya kayması ve iklim değişikliği gibi büyük trendler yeşil dönüşümü zorunlu kılıyor. Karbon emisyonlarını azaltmalıyız." şeklinde konuştu.

Eroğlu, atık milliyetçiliğinin de önemine değinerek, "Avrupa Birliği'nde plastik üretiminde geri dönüşüm oranlarının belirli bir yüzdeye ulaşması gerekiyor. Atık, dünyanın en büyük hammadde kaynağı haline gelmiştir. Çin'in büyümesine rağmen, küçük katkılarımıza rağmen sesimizi duyuramıyoruz. Biz de bu konuda daha etkin olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Editör: Sude Yılmaz